RODO

Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez FHU Catrina odbywa się w ramach korzystania przez Państwa z usług handlowych firmy. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach opisanych w naszej Polityce Prywatności. Państwa dane osobowe - zgodnie z obowiązującym prawem – Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - będzie mógł przekazać podmiotom przetwarzającym je na zlecenie zakładu oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Osoby fizyczne, których dane dotyczą dysponują m. in. prawem żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu oraz skorzystania z innych praw wymienionych szczegółowo w Polityce Prywatności. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia przez FHU Catrina usług, jest niezbędność do wykonania umów, zleceń oraz Państwa zamówień.